ВПЛИВ ПРОЦЕСУ ГЕНЕРУВАННЯ ВОДНЕВОЇ ВОДИ В ТЕРМОСІ-ГЕНЕРАТОРІ «LIVING WATER» НА рН І ОКИСНО-ВІДНОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

УДК 66.06
ВПЛИВ ПРОЦЕСУ ГЕНЕРУВАННЯ ВОДНЕВОЇ ВОДИ В ТЕРМОСІ-ГЕНЕРАТОРІ «LIVING WATER» НА рН І ОКИСНО-ВІДНОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
Покотило О.С.
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
       Вступ. Зміни способу життя людини III-го тисячоліття обумовлена зростаючими викликами сьогодення, що комплексно призводить до порушення рівноваги прооксидано-антиоксидантного балансу організму. Через зростання вільних радикалів (ВР) виснажується антиоксидантний захист, зростає окислювальне пошкодження клітин і тканин організму [1].
Клінічно доведеним і ефективним способом зв’язування зростаючих вільних радикалів в організмі є насичення його молекулярним воднем через водневу воду [2]. Доведено, що молекулярний водень (H2) діє як антиоксидант, вибірково знижуючи особливо сильні окислювачі, такі як гідроксильний радикал (- OH), який має більшу окислювальну активність, ніж інші ВР у клітинах [1]. Встановлено, що Н2 не має цитотоксичності навіть у високих концентраціях, а споживання водневої води є зручним, доступним та безпечним засобом насичення організму H2, незалежно від  способу отримання водневої води [2]. Вміст Н2 у воді обернено корелює із окисно-відновним потенціалом (ОВП), тобто при зниженні ОВП зростає вміст Н2[2, 3]. Встановлено, що споживання водневої води (HRW) є ефективним при різних хворобах спричинених окислювальним стресом, що доведено і клінічними дослідженнями [2].
Метою даного дослідження було дослідити кореляційні залежності між рН, ОВП і загальною мінералізацію (ЗМ) проб бутильованої негазованої води «Карпатська джерельна» після утримання їх в термосах-іонізаторах-генераторах водневої води «Liwing Water»  (ТІГ «LW») [3]. Дослідження проводили на кафедрі харчової біотехнології і хімії ТНТУ імені Івана Пулюя. Визначали рН, ОВП і ЗМ відповідно рН-, ОВП- і TDS-метром у пробах води до і через 30, 60 хв, 12, 24, 72 години та 8 діб після утримання їх у ТІГ «LW».
Дослідженнями встановлено, що ОВП у воді «Карпатська джерельна» інтенсивно знижується вже через 30 хв після утримання в ТІГ «LW» (-200), досягає максимального значення (-520 мВ) через 72 год і утримується до -391 мВ навіть на 8-му добу, що свідчить про інтенсивне насичення води молекулярним воднем.
Таблиця. Параметри рН, ОВП і загальної мінералізації у пробах води «Карпатська джерельна» до і після її утримання у ТІГ «LW», (M±mn=5).
Параметри
води
До утримання
Через 30 хв
Через 60 хв
Через
12 год
Через 24 год
Через 72 год
Через 8 діб
ОВП, мВ
+220±3
-200±5
-256±7
-440±6
-476±8
-520±9
-391±7
рН, од.
7,7±0,1
8,0±0,1
8,3±0,1
8,6±0,1
8,9±0,1
9,5±0,1
10,2±0,1
Заг. мін., мг/л
241±6
297±9
288±8
254±6
219±5
203±6
176±5
Встановлено обернену кореляцію між ОВП і рН води «Карпатська джерельна» після її утримання у ТІГ «LW». Так, впродовж всього експерименту встановлено достовірне зростання в лужну сторону рН  проб води з 7,7 на початку експерименту до 10,2 через 8 діб після її утримання у ТІГ «LW», що свідчить про суттєве зміщення рН. Також встановлено, що в період інтенсивного генерування водню (перші 60 хв) достовірно зростає ЗМ, яка в подальшому знижується і на 8-му добу утримання води «Карпатська джерельна» у ТІГ «LW» становить лише 176 мг/л. Отримані результати дозволяють припустити, що підвищення Н2 у воді може бути універсальним елементом терапевтичної активності у водневій медицині.
Література.
1. Setsukinai K., Urano Y., Kakinuma K., Majima H.J., Nagano T. Development of novel fluorescence probes that can reliably detect reactive oxygen species and distinguish specific species. J. Biol. Chem. 2003;278:3170–3175. doi: 10.1074/jbc.M209264200. 
2. Ohta S. Molecular hydrogen as a preventive and therapeutic medical gas: Initiation, development and potential of hydrogen medicine. Pharmacol. Ther. 2014;144:1–11. doi: 10.1016/j.pharmthera.2014.04.006. 
3. Покотило О.С. ОВП води при перетворенні її у католіт (водневу воду) в термосах-генераторах «Living Water» / Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць ХІІІ Міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. Конф. / За ред. Проф. Т.М. Ганича. – Ужгород: ДВНЗ «ужну», 2020. –  376 с.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *