Головна

Що таке молекулярний водень?

Понад  1000+ наукових статей переконують, що H 2 має терапевтичний потенціал при 170 різних моделях хвороб людини та тварин, і по суті у кожному органі людського організму.

Що таке молекулярний водень?Молекулярний водень (H 2 ) або двоатомний водень – це легкозаймистий газ без запаху, не має кольору

Що таке молекулярний водень?2 знижує окислювальний стрес і покращує окислювально-відновний гомеостаз, частково опосередкований шляхом Nrf2, який регулює рівні глутатіону, супероксиддисмутази, каталази тощо.

Що таке молекулярний водень?2 , як і інші газоподібні молекули сигналізації (наприклад, NO *, CO, H 2 S), модулює передачу сигналу, фосфорилювання білка та експресію гена, що забезпечує його протизапальну, протиалергічну та антиапоптотичну захисну дію

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *