Статті

ВПЛИВ ПРОЦЕСУ ГЕНЕРУВАННЯ ВОДНЕВОЇ ВОДИ В ТЕРМОСІ-ГЕНЕРАТОРІ «LIVING WATER» НА рН І ОКИСНО-ВІДНОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

ВПЛИВ ПРОЦЕСУ ГЕНЕРУВАННЯ ВОДНЕВОЇ ВОДИ В ТЕРМОСІ-ГЕНЕРАТОРІ «LIVING WATER» НА рН І ОКИСНО-ВІДНОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

УДК 66.06ВПЛИВ ПРОЦЕСУ ГЕНЕРУВАННЯ ВОДНЕВОЇ ВОДИ В ТЕРМОСІ-ГЕНЕРАТОРІ «LIVING WATER» НА рН І ОКИСНО-ВІДНОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛПокотило О.С.Тернопільський національний технічний університет імені Івана ПулюяPokotylo_oleg@ukr.net       Вступ. Зміни способу життя людини III-го тисячоліття обумовлена зростаючими викликами сьогодення, що комплексно призводить до порушення рівноваги прооксидано-антиоксидантного балансу організму. Через зростання вільних радикалів (ВР) виснажується антиоксидантний захист, зростає окислювальне пошкодження клітин і тканин організму [1].Клінічно доведеним …

ВПЛИВ ПРОЦЕСУ ГЕНЕРУВАННЯ ВОДНЕВОЇ ВОДИ В ТЕРМОСІ-ГЕНЕРАТОРІ «LIVING WATER» НА рН І ОКИСНО-ВІДНОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ Докладніше & raquo;

Вплив процесу генерування водневої води в термосі-генераторі «Living Water» на її хімічний склад і окисно-відновний потенціал

Покотило О.С., д.б.н., професор Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя   Безпека і якість питної води регламентуються згідно з чинного в Україні ДСанПіН, який встановлює нормативи для санітарно-токсикологічних показників безпечності, санітарно-гігієнічний контроль, відносну фізіологічну повноцінність мінерального складу питної води. Проте, цей і інші нормативні документи щодо якості і безпеки води не враховують один із важливих новітніх показників …

Вплив процесу генерування водневої води в термосі-генераторі «Living Water» на її хімічний склад і окисно-відновний потенціал Докладніше & raquo;

ОВП ВОДИ ПРИ ПЕРЕТВОРЕННІ ЇЇ У КАТОЛІТ (ВОДНЕВУ ВОДУ) В ТЕРМОСАХ-ГЕНЕРАТОРАХ «LIVING WATER»

ОВП ВОДИ ПРИ ПЕРЕТВОРЕННІ ЇЇ У КАТОЛІТ (ВОДНЕВУ ВОДУ) В ТЕРМОСАХ-ГЕНЕРАТОРАХ «LIVING WATER»

ОВП ВОДИ ПРИ ПЕРЕТВОРЕННІ ЇЇ У КАТОЛІТ (ВОДНЕВУ ВОДУ) В ТЕРМОСАХ-ГЕНЕРАТОРАХ «LIVING WATER» Покотило Олег Степанович Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна Pokotylo_oleg@ukr.net При визначенні якості води, її фізико-хімічних та енергоінформаційних властивостей досліджують великий спектр різних показників. Одним із важливих показників, якому у світлі сучасних наукових досліджень води надають особливого значення, є показник окисно-відновного потенціалу (ОВП) …

ОВП ВОДИ ПРИ ПЕРЕТВОРЕННІ ЇЇ У КАТОЛІТ (ВОДНЕВУ ВОДУ) В ТЕРМОСАХ-ГЕНЕРАТОРАХ «LIVING WATER» Докладніше & raquo;

Від кількості випитої за день води залежить якість Вашого дня, а якість щоденно спожитої води буде визначати кількість Ваших днів життя. професор Олег Покотило

Від кількості випитої за день води залежить якість Вашого дня, а якість щоденно спожитої води буде визначати кількість Ваших днів життя. професор Олег Покотило

Від кількості випитої за день води залежить якість Вашого дня, а якість щоденно спожитої води буде визначати кількість Ваших днів життя. професор Олег Покотило На сьогодні одним із критеріїв оцінки відношення людини до свого життя і здоров’я є наявність з собою якісної питної води. В літню пору це надзвичайно важливо!   Особлива вразлива категорія – це …

Від кількості випитої за день води залежить якість Вашого дня, а якість щоденно спожитої води буде визначати кількість Ваших днів життя. професор Олег Покотило Докладніше & raquo;

Головна

Що таке молекулярний водень?

Понад  1000+ наукових статей переконують, що H 2 має терапевтичний потенціал при 170 різних моделях хвороб людини та тварин, і по суті у кожному органі людського організму. Молекулярний водень (H 2 ) або двоатомний водень – це легкозаймистий газ без запаху, не має кольору H 2 знижує окислювальний стрес і покращує окислювально-відновний гомеостаз, частково опосередкований шляхом Nrf2, який регулює рівні глутатіону, супероксиддисмутази, каталази …

Що таке молекулярний водень? Докладніше & raquo;

НАУКОВЕ ВИЗНАННЯ ефективності водню

НАУКОВЕ ВИЗНАННЯ ефективності водню

Хоча основні цілі або точні біохімічні механізми водню досі не вивчені до кінця, терапевтичний ефект на клітини, тканини, тварин, людей і навіть рослини стає широко прийнятим завдяки понад 500 рецензованих статей та 1600 досліджень щодо медичного впливу водню. Якість публікацій щораз посилюється і середній коефіцієнт впливу (Імпакт Фактору) журналів, що публікують про  водень, становить приблизно 3.У таблиці …

НАУКОВЕ ВИЗНАННЯ ефективності водню Докладніше & raquo;